Parkinson: het kan nog erger

Als ik in gesprek ben over mijn ziekte, hoor ik wel eens bij mijn gesprekspartner de opmerking dat zij ook wel eens last hebben van geheugenverlies, piekeren,… Deze goedbedoelde pogingen om mij te troosten missen meestal hun doel omdat ik in mijn kleine teen aanvoel dat dit niet het zelfde is als wat ik voel. Deze mensen hebben duidelijk niet door wat Parkinson inhoudt.

Anderzijds kom ik wel eens in contact met mensen die andere mensen kennen met een ziekte die verwant is aan Parkinson en die denken dat het over Parkinson gaat. Vaak klopt dit niet maar gaat het over een verwante ziekte: een andere neurodegeneratieve ziekte of een andere vorm van parkinsonisme.

Er bestaat dus veel spraakverwarring over Parkinson en verwante ziekten. Daarom wil ik in dit spinsel proberen een overzicht te geven van een aantal verwante ziektes. Tegelijk relativeer ik in zo een overzicht met eigen lijden want sommige van deze ziekten zijn minstens even moeilijk of zelfs moeilijker te dragen als Parkinson.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen medisch artikel. Ik geef geen enkel medisch advies dat kan alleen gegeven worden door een arts. Ik kan hier maar één advies geven: als je denkt iets te voelen, raadpleeg dan onmiddellijk je huisarts.

In dit spinsel komt de ziekte van Parkinson zelf maar zijdelings ter sprake. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar eerder verschenen items in deze blog: onder andere de items die ik geschreven heb naar aanleiding van 200 jaar Parkinson:

 • 200 jaar Parkinson
 • DBS: tien jaar levenskwaliteit
 • Van levodopa naar multidisciplinaire behandeling
 • Van Parkinson tot prodromen
 • Parkinson: hoe alles begon
 • Parkinson: een symptomenloterij

wij gaan het dus niet hebben over Parkinson zelf maar over zijn broers en zusjes en zijn neven en nichtjes. Waar kunnen we dat beter beginnen dan bij de grootouders: de neurodegeneratieve ziektes. “Neurodegeneratief” betekent dat zenuwcellen (of neuronen) hun functie verliezen of zelfs afsterven. Het effect hiervan hangt af van de aard en de functie van de aangetaste zenuwcellen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel neurodegeneratieve ziektes een gelijkaardig onderliggend mechanisme hebben. Het zou hierbij gaan om een fout bij het vouwen van een eiwitketen. Dit inzicht biedt mogelijkheden voor nieuwe therapieën die de ziektes die tot nu toe ongeneeslijk worden geacht,, riekt: het toch zouden kunnen behandelen. Dit is echter verre toekomstmuziek. Voorlopig moeten we het doen met geneesmiddelen die veeleer de symptomen bestrijden maar de voortgang van de ziekte niet kunnen stoppen.

De meest gekende neurodegeneratieve ziekte is waarschijnlijk de ziekte van Alzheimer. Zij is verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van alle gevallen van dementie. Het meest herkenbare kenmerk zijn de problemen bij het herinneren van recente gebeurtenissen. Naarmate de ziekte evolueert kunnen andere symptomen zich voordoen die meestal te maken hebben met verstandelijke functies. Spraak- en taalproblemen, desoriëntatie, gedragsproblemen,… De meeste patiënten sterven 3 tot 9 jaar nadat de diagnose is gesteld. Er bestaan tot nu toe geen medicijnen die de ziekte kunnen genezen.

Alzheimer komt wereldwijd voor bij naar schatting 24 miljoen mensen. In België zijn er ongeveer 85 000 patiënten en in Nederland ongeveer 250 000.

Alzheimer is de meest voorkomende maar niet de enige vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die meervoudige stoornissen van verstandelijke functies, stemming en gedrag, als kenmerk hebben. Naast Alzheimer kunnen ook andere neurodegeneratieve ziektes dementie veroorzaken.

Op dit ogenblik is het probleem van jongdementie zeer actueel. Personen met jongdementie vertonen dezelfde veranderingen in de hersenen als andere mensen met dementie maar ondervinden door hun jonge leeftijd vaak veel gevoelens van machteloosheid en frustratie. Slechts bij een derde van personen met jongdementie is Alzheimer de oorzaak. Het aandeel van andere neurodegeneratieve ziektes is bij jongdementie veel groter.

Amyotrofe laterale sclerose of ALS is een zeldzame neurodegeneratieve ziekte waarbij motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat een geleidelijke verlamming die uiteindelijk tot de verlamming van de ademhalingsspieren en de dood leidt. H et aantal nieuwe gevallen per jaar is ongeveer 2,6 tot 5 per 100 000 mensen. Waarschijnlijk spelen verschillende genetische en milieufactoren een rol bij het ontstaan van ALS.

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke aandoening die bepaalde hersendelen aantast. De eerste symptomen manifesteren zich meestal tussen het 35e en het 45e levensjaar. De patiënt vertoont onwillekeurige bewegingen, verstandelijke achteruitgang en verschillende psychische problemen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaar tot de dood. Indien een van de ouders drager is van het gen, heeft elke zoon of dochter 50% kans de ziekte te erven. Als hij of zij het gen niet heeft overgeërfd, kunnen zij en hun nakomelingen de ziekte niet meer krijgen. In de meeste Europese landen komt de ziekte voor bij 1 tot 10 per 100000 personen. Patiënten sterven meestal tussen de 51 en 57 jaar.

Dan zijn we nu bij de broers en zussen van Parkinson beland: de parkinsonismen. Dit zijn aandoeningen die gekenmerkt worden door een verminderde beweeglijkheid zoals bij de ziekte van Parkinson maar die een andere oorzaak van deze symptomen hebben. Parkinsonisme kan verschillende oorzaken hebben.

 • Een cerebrovasculair accident,
 • Het gebruik van bepaalde medicijnen,
 • vergiftigingen met bepaalde neurotoxische stoffen.

De volgende ziektes gaan ook gepaard met Parkinson verschijnselen en worden vaak Parkinson plus ziekten genoemd.

 • MSA
 • PSP
 • CBD
 • ziekte van Wilson

MSA of multiple systeem atrofie wordt veroorzaakt door het afsterven van cellen in specifieke zones van de hersenen. Dit leidt tot problemen met evenwicht en beweging, en automatische functies van het lichaam, zoals controle over de blaas. MSA zou bij ongeveer 5 op 100 000 personen voorkomen. De eerste symptomen manifesteren zich meestal tussen de 50 en de 60 jaar. MSA is waarschijnlijk niet erfelijk en niet besmettelijk.

 • M staat voor multiple: veel
 • S staat voor systeem: hersenstructuren die meerdere functies controleren
 • A staat voor atrofie: beschadiging of vernietiging van cellen.

Er zijn drie groepen van symptomen.

 • Parkinsonisme: bewegingsproblemen
 • cerebellaire: problemen met coördinatie van bewegingen en evenwicht
 • autonoom: onder andere blaasproblemen, erectieproblemen, constipatie,…

Zoals bij Parkinson krijgt een patiënt niet alle symptomen.

De behandeling van de bewegingsstoornissen gebeurt met dezelfde medicijnen die gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson: levodopa (Prolopa en consoorten), amantadine. Andere symptomen kunnen aangepakt worden door specifieke medicatie.

PSP of progressieve supranucleaire paralyse is een ziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven.

 • Progressief betekent dat de ziekte verergert in de loop van de tijd,
 • supranucleair duidt op het deel van de hersenen dat afsterft,
 • paralyse betekent verlamming.

In België krijgen iets meer dan 5 personen op 100 000 PSP. Dat is 25 keer minder dan de ziekte van Parkinson

Net zoals bij Parkinson zijn er problemen met bewegen, spierstijfheid en evenwichtsstoornissen. Bij PSP komen er oogbewegingsproblemen (blikverlamming), de stemmings- en gedragsstoornissen bij.

Er zijn twee types PSP: het Richardsonsyndroom en PSP-parkinsonisme. Patiënten met het Richardsonsyndroom hebben problemen met de houding, hebben moeite met op- en neerwaarts kijken en ondervinden evenwichtsproblemen en verstandelijke stoornissen. Bij PSP-parkinsonisme zijn de klachten vooral beven, trage bewegingen en spierstijfheid. De oorzaak van PSP is niet bekend. Een genetische factor speelt wel een rol maar het is niet duidelijk of PSP erfelijk is. PSP is niet te genezen en verkort de levensduur. PSP is ernstiger dan de ziekte van Parkinson.

CBD of corticobasale degeneratie is een zeldzame degeneratieve aandoening waarbij het aantal hersencellen in de hersenschors en basale kernen afneemt. De gemiddelde levensverwachting na de diagnose is zes jaar. CBD wordt gekenmerkt door bewegingsstoornissen en cognitieve problemen. CBD komt normaal niet voor bij mensen jonger dan 60 jaar.

de ziekte van Wilson is een zeldzame aandoening waarbij de gal te weinig koper afscheidt wat leidt tot leverfalen, hersenbeschadiging en uiteindelijk de dood. De ziekte van Wilson is erfelijk. Een op 90 personen zijn drager van het gen zonder de symptomen te hebben. Ongeveer een op 30 000 heeft de ziekte. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Dementie met Lewy bodies of DLB is een vorm van dementie die gepaard gaat met hallucinaties, traagheid in bewegingen moeite met lopen en spierstijfheid. DLB wordt veroorzaakt door dezelfde afwijkingen in de hersenen als bij de ziekte van Parkinson maar in andere delen van de hersenen. Wanneer de dementie optreedt meer dan een jaar na de diagnose van de ziekte van Parkinson, spreekt men van Parkinsondementie, wanneer de dementie wordt vastgesteld minder dan een jaar voor de ziekte van Parkinson, of wanneer er nog geen Parkinson is vastgesteld, spreekt men van DLB.

Postencefalitisch parkinsonisme is het voorkomen van de symptomen van de ziekte van Parkinson na een aanval van een atypische vorm van encephalitis.

Wat hebben we vandaag geleerd?

 1. Dat uitspraken zoals “geheugenverlies, ik heb daar ook wel eens last van” of “ik krijg ook problemen met mijn evenwicht” een Parkinsonpatiënt weinig troost bieden en meestal averechts werken.
 2. Zeg nooit zomaar de ziekte van Parkinson tegen parkinsonisme.
 3. Raadpleeg bij twijfel steeds een arts.

Een gedachte over “Parkinson: het kan nog erger

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s