Zoeken in de spinsels

De wegenkaart van Wims spinsels is zeer eenvoudig: één lange weg die begint met het laatste spinsel en eindigt met het eerste. Door de uiteinden met elkaar te verbinden krijgen we een gesloten kring die we in beide richtingen kunnen doorlopen.

De hulpmiddelen om te zoeken in de spinsels staan in de rechterkolom.

Met de zoekbalk “Zoeken in de spinsels” zoek je naar woorden in de titel en in de tekst van de berichten. Let op, je zoekt niet in de reacties, in de tags en in de categorieën.

Bovenaan in de resultatenlijst staan de berichten waarbij je zoekterm voorkomt in de titel en daaronder de berichten met de zoekterm in de tekst.

Tags zijn trefwoorden die door de auteur van het bericht, in dit geval mij dus, worden toegekend om aan te geven waarover het bericht gaat. De tags worden in de rechterbalk weergegeven in een woordenwolk (tag cloud) waarbij meer gebruikte tags groter worden voorgesteld. Zo zie je onmiddellijk welke onderwerpen het meest aan bod komen.

Categorieën zijn grote thematische groepen waarin ik mijn spinsels indeel. Tussen categorieën kunnen hiërarchische verbanden gelegd zijn waarbij één categorie een onderdeel vormt van een andere. (Tussen tags zijn er geen verbanden.)

Categorieën worden vooraf min of meer bepaald, tags worden ad hoc toegekend.

Een bericht wordt meestal maar tot één categorie gerekend, uitgezonderd randgevallen.