Bedankt Evelien

Zoals je kan afleiden uit de titel wordt dit een positief spinsel. Dat wordt het zeker voor het grootste deel en het kleine beetje kritiek heeft dan niets met Evelien te maken.

Dit spinsel is een eerbetoon aan een professioneel hulpverlener waar ik jammer genoeg afscheid van moet nemen: Evelien Peeters, maatschappelijk werkster van de CM in Leuven. En dat ze professioneel is, heb ik nog maar eens mogen ondervinden in mijn laatste contact met haar. Ik had een afspraak gemaakt omdat ik enkele (drie) puntjes te bespreken had. Ik ben vandaag naar de afspraak gegaan en een half uur later ben ik buitengegaan met een antwoord op al mijn vragen. Dit is wat ik zou noemen: klantvriendelijkheid gekoppeld aan efficiëntie, en Klantvriendelijkheid mag hier mrt een zeer grote K geschreven worden. Ik denk dat een “stage” van een half uurtje bij Evelien meer zegt over klantvriendelijkheid dan een of meer zogezegd professionele sessies klantvriendelijkheid door een of andere goedbetaalde consultant.

Nu ze afscheid neemt van Leuven en haar geluk zoekt in een regio korter bij huis, kan ik haar alleen maar danken voor alles wat ze voor mij gedaan heeft en hopen dat haar opvolger uit hetzelfde hout gesneden is. Mensen uit de regio Kortenberg kan ik één ding meegeven: als je met vragen zit rond de sociale aspecten van je gezondheid, aarzel niet contact op te nemen met de CM, jullie krijgen een fantastische maatschappelijke werkster.

Voor ik een klein beetje gal spui, wil ik hier nog iemand in de lof betrekken: de persoon die me door me te wijzen op de gratis Dienst Maatschappelijk Werk bij Evelien gebracht heeft. Ik denk dat dit het beste advies is dat ik in de laatste tien jaar gekregen heb. Daarom, bedankt Nele, want dat is volledig jouw verdienste.

En dan nu het onvermijdelijke zwarte kantje. Het is toch alleen mogelijk in een land waar politici stemmen kunnen verdienen door mensen te geven waar ze recht op hebben dat het bestaan van een gratis dienst maatschappelijk werk niet gekend is bij de mensen die hem of haar (in dit geval was de dienst tot nu toe vrouwelijk) nodig hebben. En zo kom ik weer bij een van mijn stokpaardjes: In België is zeer veel mogelijk maar niemand weet het omdat men het vertikt de mensen te informeren. Dit zal ik blijven aanklagen zolang ik leef.

Maar ik wil dit spinsel toch positief afsluiten en hoe kan ik dat beter doen door nog eens een welgemeend bedankt. Evelien, dit komt uit de grond van mijn hart:

BEDANKT VOOR AL JE HULP.

Het ga je goed.

Lichtpunten in herfsttijd

Beste vrienden,

Ik wil even enkele positieve nieuwtjes de wereld insturen vooraleer jullie denken dat het allemaal kommer en kwel is hier in Pamel. Met mijn gezondheidssituatie is het gesteld als het weer: herfstig. Moeilijkere periodes zijn talrijker en langer als voordien en af en toe steekt er een “dystonische  storm” op.

Maar gelukkig worden deze dagen verlicht door enkele zeer heldere lichtpunten en wat mij het gelukkigst maakt, is vast te stellen dat jullie, mijn vrienden, zorgen voor deze welkome verlichting. Jullie zijn er inderdaad wanneer ik jullie het meeste nodig heb.

Vooreerst ben ik zeer gelukkig en zeer trots te mogen aankondigen dat mijn collega’s van 2Bergen op mijn voorstel zijn ingegaan en de kine-groep voor Parkinsonpatiënten Fit en Actief geselecteerd hebben als goed doel voor de succesvolle actie “Kennis per kilo”. Vrienden van 2Bergen, jullie bewijzen hier voor de zoveelste keer welke fantastische collega’s jullie zijn. Jullie blijven mij inderdaad elke dag steunen van op grote afstand en telkens wanneer we contact hebben, via telefoon, chat, mail, bezoekjes aan de twee bibs, … is dat een zeer hartelijk moment, een lichtflits die zeer lang blijft nazinderen, zoals de zon die ook licht blijft geven nadat ze achter de horizon is verdwenen.

In een tweede plaats ben ik blij dat een aanslepende kwestie uiteindelijk dan toch zal afgerond kunnen worden met de hulp van een collega gids van Leuven+ en dat mijn canvas in Pamel zal geraken. Met dank aan mijn persoonlijke gelegenheidskoerier, Filip. Ik zie dit ook als een bevestiging van de herstelde relatie met mijn vrienden van de Leuvens Gidsenbond. Ik had een tijd de indruk dat ik met het verlies van het contact met het echte gidswerk ook het contact met jullie aan het verliezen was, maar jullie reacties op mijn blogs bewijzen dat jullie mij niet vergeten zijn en ook daar ben ik zeer blij om.

Ik hoor ondertussen wel minder opbeurende geruchten over de toekomst van de Leuvense Gidsenbond. Vrienden collega’s gidsen van Leuven, wat er ook met de Gidsenbond gebeurt, ik blijf als gids van Leuven achter jullie staan. En al ben ik niet meer actief op het echte gidsenpodium: de straten en pleinen van Leuven, ik blijf mijn liefde voor deze stad verspreiden via digitale kanalen: Facebook en de “Leuvense Geschiedenissen”, het broertje van deze Wimsspinsels. Bij dezen wil ik jullie nog eens uitnodigen om zelf mee te werken aan de Leuvense Geschiedenissen. Dit kunnen jullie door mijn verhalen aan te vullen met bijkomende gegevens, actuele feiten, extra illustraties, … en door zelf jullie Leuvense geschiedenis te schrijven. Ik kijk er al naar uit de eerste gastbijdrage in mijn Leuvense Geschiedenissen te kunnen aankondigen. Alle verhalen van iedereen met een groot hart voor Leuven, en dus zeker ook van de gidsen van Leuven+, zijn welkom. Gidsen van Leuven+, wat er ook met de Gidsenbond en de LGB-krant gebeurt, jullie kunnen de “Leuvense Geschiedenissen” blijven gebruiken om informatie te delen met elkaar en met de buitenwereld.

En dan hebben we natuurlijk ook de start van mijn nieuwe “carrière” als wetenschappelijk journalist. De eerste ontmoeting met Lut, hoofdredactrice van VPL-magazine, was zeer vruchtbaar. Ik voel me ook zeer gesterkt door jullie motiverende reacties op een eerder spinsel. Jullie hebben blijkbaar hoge verwachtingen en ik zal dan ook mijn best doen om jullie hierin niet te ontgoochelen.

Uit het eerste overleg is al een duidelijk beeld gekomen van mijn mogelijke inbreng tot het tijdschrift. Enerzijds zal ik de kans krijgen om lotgenoten te wijzen op het belang van informatie in onze situatie en anderzijds zal ik mijn ervaring als informatiespecialist gebruiken om bronnen te checken, achtergrondinformatie te zoeken, nieuwsberichten te evalueren, publicaties ter beschikking te stellen, … waarbij ik ook reken op de prima dienstverlening van mijn collega’s van 2Bergen. Ik stel ook mijn ervaring met redactiewerk ter beschikking voor het nalezen van bijdragen en eventuele hulp bij het gebruik van internetcommunicatie.

Ik verwacht wel wat van dit nieuw project. Dit zal wel een deel van mijn actieve tijd, die sowieso al aan het slinken was, in beslag nemen. Daarom vermoed ik dat de tijd die ik kan besteden aan mijn blogactiviteiten een beetje zal gereduceerd worden. Ik hoop te kunnen komen tot een frequentie van één post per week voor de twee blogs samen.

Ten slotte wil ik dit spinsel gebruiken om mijn buren in Pamel nog eens expliciet te bedanken voor de steun die ze geboden hebben in de donkerste momenten van de voorbije weken. Zij waren er als ik ze echt nodig had. Het spreekwoord zegt: “Beter een goede buur dan een verre vriend” maar nog veel beter ben je met een goede vriend als buur. Zowel links als rechts van mij kan ik rekenen op zeer goede buren-vrienden. Lieve en Lieven, jullie zijn de beste buren die ik kan dromen.

Tot een volgend spinsel.

Wim.