Medewerking gevraagd

Ik heb jullie al eerder verteld over een van mijn volgende projecten: een nieuw –beter gezegd een vernieuwd – dossier “Van Celestijenklooster tot leercentrum 2Bergen”, een update van een document dat ik in 2003 schreef met als titel “Van Celestijnenklooster tot Arenbergbibliotheek.” Een update dringt zich op want ondertussen is er wel het een en ander veranderd. Niet alles wat oorspronkelijk gepland was, is ook gerealiseerd maar de bibliotheek is ook verder geëvolueerd en is nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de universiteitsbibliotheek.

Een aantal fragmenten uit dit verhaal wil ik vooraf voorstellen als “Leuvense Geschiedenis”. Zo vang ik twee vliegen in één klap: ik zorg voor extra bijdragen voor mijn blog en ik heb een deel van het nieuwe dossier afgewerkt. Je mag de volgende weken alvast bijdragen over de volgende onderwerpen verwachten:

  • Heverlee en het geslacht de Croy
  • Van Celestijnenklooster tot Arenbergbibliotheek: geschiedenis van het gebouw
  • De kerk van het Celestijnenklooster
  • Het praalgraf van kardinaal Willem van Croy
  • Kunst in de Arenbergbibliotheek

Hierbij had ik graag jullie medewerking gevraagd. Ik zou daarbij willen gebruik maken van de kennis van een aanzienlijk deel van mijn blogpubliek. Ik ben deze blog begonnen om te blijven communiceren met mijn collega’s van 2Bergen, jullie weten ondertussen allemaal dat 2Bergen een samenwerking is van de twee campusbibliotheken Gasthuisberg (Biomedische Wetenschappen) en Arenberg (Wetenschap en Technologie) het is dus vanzelfsprekend dat hier een aantal mensen bij zijn die wel iets afweten van het gebouw en zijn geschiedenis. Bovendien weet ik dat ook enkele collega’s van andere bibliotheken van KU Leuven en (ver) daarbuiten deze blog volgen. Daarnaast tellen we in ons publiek ook een aantal Leuvense Gidsen, waarvan er een – als ik het goed voor heb – een eindwerk gemaakt heeft over Maria Magdalena van Hamale, echtgenote van Willem van Croy. Dan weet je dat je een aantal kenners in je publiek hebt. Ik durf mezelf geen kenner te noemen. Ik beperk mij tot het samenrapen van een aantal gegevens die ik aan elkaar probeer te breien tot leesbare stukjes voor de blog. Die lapjes geschiedenis zal ik dan aan elkaar zal naaien tot een document.

Al deze kenners, ieder op zijn gebied, zou ik willen vragen mijn bijdragen zeer kritisch te lezen en daarbij voor één keer niet zuinig te zijn met hun kritiek. Vul alstublieft mijn gegevens zo veel mogelijk aan en corrigeer waar nodig.

Jullie krijgen in feite de avant-avant-première te lezen. De volgende weken zal ik, naast de gewone Spinsels een klein aantal extra-spinsels versturen die ik jullie vraag na te lezen. Je zou dit een variant op het systeem van peer review kunnen noemen, iets waar wij in de bibliotheek vertrouwd mee zijn. Voor de buitenstaanders: peer review heeft niets met fruit te maken: “peer” is een Engelse term en zou je kunnen vertalen als “collega” of “gelijke” of “gelijkwaardige eenheid” en zowel de gidsen als de bibliotheekmedewerkers noem ik zonder problemen mijn gelijken.

Na de nodige aanpassingen aangebracht op suggestie van mijn gelijken laat ik deze bijdragen los op het “grote publiek”, in een eerste fase nog via het bescheiden kanaal van de Leuvense Geschiedenissen. Ook daar kunnen nog aanvullingen en opmerkingen aangebracht worden. Pas als die verwerkt zijn, is dit stukje klaar voor publicatie. Hoe ik de eindredactie van de rest van het document ga organiseren, weet ik nog niet. Waarschijnlijk zal ik jullie daar nog eens voor aanspreken. Voor sommige stukken zal ik misschien specifieke mensen aanspreken. We zien wel.

Waar en hoe ik het document uiteindelijk ga publiceren, weet ik nog niet. Ik beloof nu wel al dat iedereen die zal meegewerkt hebben een (digitaal) exemplaar van het volledige document krijgt.

Ik kijk nu al uit naar jullie reacties.

Tot 26 februari

Zoals het er nu naar uitziet, zal ik nog een aantal maanden “buiten strijd” zijn. Ik hoop dat ik begin volgend academiejaar (september 2016) voldoende hersteld zal zijn om terug aan het “actieve” leven te kunnen deelnemen. Maar het eerste focusmoment is ongetwijfeld 26 februari. Die dag zal ten minste de agenda voor de rest van 2016 en waarschijnlijk ook voor vele jaren daarna beïnvloeden. Daarom wil ik mij nu beperken tot de periode waarover ik – zonder verrassingen – enige zekerheid heb en dat is dus tot 26 februari.

Ik had beloofd nog iets te zeggen over mijn plannen voor de volgende maanden maar ik merk net dat ik die al heb toegelicht enkele spinsels geleden. Daarom ga ik ze alleen nog eens aanstippen. Mijn twee blogs zijn mijn belangrijkste projecten geworden: wie wil weten hoe het met me gaat, kan dat lezen in de Spinsels. Wie iets meer wil weten over de geschiedenis van Leuven en haar universiteit, nodig ik uit een “Leuvense Geschiedenis” te lezen.

Als informatiespecialist op non-actief wil ik een deel van mijn tijd blijven bezig zijn met Informatievaardigheden. Ik wil werk maken van een plan dat ik aanvankelijk zag als een bijlage bij de “Tutorial Informatievaardigheden”: een checklist voor het gebruik van bibliografische databanken. Ik denk dat dit ook los van de tutorial een nuttig hulpmiddel kan zijn voor de onderwijsactiviteiten op verschillende niveaus in de bibliotheek: in de instructiesessies, op de website, aan de infobalie… Ik bied het aan, mijn collega’s in 2Bergen beslissen autonoom wat ze ermee aanvangen.

Als gids van Leuven* blijf ik informatie delen. Dat zal ik in de eerste plaats doen door de gidsen te blijven voorzien van “internettips”. Ook de blog “Leuvense Geschiedenissen” is een vorm van informatie delen. Wat is gidsen anders dan informatie delen? In afwachting van mijn weerkomst in het straatbeeld blijf ik dit doen via het internet.

Ik wil ik de volgende maanden ook enkele projecten opstarten die al een hele tijd op mijn to-do-lijst staan: projecten voor Leuven+ met wortels in mijn bibliotheekverleden. Het eerste project heb ik onlangs nog in de Spinsels vermeld: een nieuwe versie van een oud LGB-document “Van Celestijnenklooster tot Arenbergbibliotheek.” Vooral voor de nieuwste ontwikkelingen reken ik op de medewerking van mijn collega’s van 2Bergen: leercentrum, Blokken in Leuven, 2Bergen… Ook voor een ander project hoop ik op de medewerking van vrienden-collega’s: de publicatie van een document “Van Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen tot Agora”. Ik hoop dat Peter en Jens met mij vooral informatie willen delen over het succesverhaal van Agora.

Dan heb ik nog één project op het programma staan dat vandaag een belangrijke emotionele waarde gekregen heeft. Als eerbetoon aan Inge die deze week definitief afscheid heeft genomen, wil ik absoluut werk maken van een publicatie over de “KU Leuven na Bologna” want ik weet dat zij met mij de overtuiging deelde dat Leuven+ nood heeft aan een actuele universiteitswandeling en deze publicatie zou dit mee moeten mogelijk maken.

Vaarwel Inge. Ik zal de goede herinneringen die ik aan jou heb overgehouden, altijd koesteren.