Projectjes voor de toekomst

Verkorte versie van “Nieuws uit Pamel” 30 april 2015

Veel nieuws is er deze week niet te vertellen. Het leven kabbelt door met betere en minder goede dagen. Op de betere dagen houd ik me vooral bezig met een aantal taken, projecten of hoe je het ook moogt noemen, die te maken hebben met de bib, de Leuvense Gidsen of met mijn eigen situatie. De scheiding tussen deze domeinen is soms vaag. Zo ontdek ik bij voorbeeld bij het zoeken naar goede internettips voor de Gidsenbond wel eens een toepassing die ik ook voor privédoeleinden kan gebruiken.

Zo ben ik er eindelijk toe gekomen om LibraryThing eens te proberen: een toepassing die al ter sprake kwam toen Jens jaren geleden een bijscholing heeft mee georganiseerd rond Web 2.0. Voor de youngsters onder ons, Jens is onze collega die nu al twee jaar in Agora werkt maar die zijn carrière begonnen is op Gasthuisberg. Jens heeft mij laten kennismaken met Flickr, Delicious, Slideshare, … en ook LibraryThing. Maar daar heb ik jaren niets mee gedaan tot ik nu eens wou proberen of dit niet bruikbaar zou kunnen zijn voor de bibliotheek van de Leuvense Gidsen en zo heb ik ondervonden dat ik het zelf ook wel eens zou kunnen gebruiken om mijn eigen boekencollectie te inventariseren, en met succes. Met dank aan Jens voor de tip die al jaren oud maar nog altijd bruikbaar is, en aan Raf om mij nog eens op het nut van LibraryThing te wijzen.

Op een gelijkaardige manier heb ik het gebruikersgemak en de kracht van Mendeley ontdekt. Dat bewijst nu zijn nut bij het verzamelen van wetenschappelijke informatie over Parkinson en zaken als diepe hersenstimulatie. Ik vind het vooral handig omdat je met enkele klikken tegelijk een referentie in je databank kunt opslaan en een link kunt leggen naar het pdf-bestand dat je opgeslagen hebt. Ja Marleen, Mendeley is een echte aanrader. Hopelijk blijft het bestaan en verdwijnt het niet na een tijd. Het is nu al in handen van Elsevier en daar is niet iedereen binnen de bibliotheek- en informatiewereld even gelukkig mee. Sommigen vinden dat dit “ikoon van open wetenschappen” (open-science icon) zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. De toekomst zal wel uitwijzen of de onheilsprofeten gelijk krijgen of niet.

Ondertussen heb ik een fase van één project afgewerkt en begin ik de volgende dagen aan een nieuw projectje. De oefeningen voor de tutorial informatievaardigheden zijn voorlopig afgewerkt, nu wacht ik op feedback en verdere instructies over de volgende stappen. Intussen begin ik aan een grondige screening van de website (van de Gasthuisbergbib), de eerste stap in een uitgebreidere vernieuwing van de onderwijs- en studentenpagina’s. Ik heb het bijkomend voordeel dat ik ook de werking van de proxy kan testen en kan controleren of studenten ook van thuis uit tot alle informatie toegang hebben.

Een laatste “project” waarop ik even wil dieper wil ingaan, is de “voorbereiding” van mijn toekomst voor en in 2Bergen. Ik heb eerst wat informatie gezocht over thuisarbeid of telewerk omdat ik er meer en meer van overtuigd ben dat hierin een deel van de oplossing voor mijn toekomst ligt. Voor alle duidelijkheid, met thuisarbeid bedoel ik hier niet het uitvoeren van klussen in huis maar wel het werken voor de bibliotheek van thuis uit. Dit zou een deel van de oplossing voor het vervoersprobleem kunnen zijn.

Ik hoop de volgende weken  minstens één keer in de twee bibliotheken te geraken, eerst en vooral om iedereen ook eens live te kunnen ontmoeten en te bedanken voor de enorme steun die jullie allemaal voor mij geweest zijn en nog zijn. Daarnaast wil ik ook eventueel met mijn “bazen” (nu weet ik dat er iemand steigert als hij of zij dit leest ;-)) van gedachten wisselen over mijn verdere toekomstplannen en met enkele collega’s over enkele concrete projecten overleggen. Maar de belangrijkste doelstelling van mijn bezoeken is gewoon eens face to face te kunnen klappen met iedereen die mij op welke manier dan ook heeft getoond dat ik er nog altijd bij hoor.

Deze keer weinig emoties, maar zo is het leven nu eenmaal. Alleen in soaps gebeuren elke dag hartverscheurende taferelen. In het echte leven zijn er ook periodes die alleen door echt grote schrijvers kunnen omgezet worden in literatuur. Hiermee wil ik tegelijkertijd ook de mythe ontkrachten dat ik literair talent heb. Al zullen sommigen in deze ontkenning precies een literaire stijlfiguur zien, maar zo blijven we bezig. Mijn enige betrachting is met jullie te blijven communiceren en daarbij probeer ik ook een beetje te verwoorden hoe ik me voel en dat klinkt soms wel eens door in mijn taal. Gelukkig zijn er naast emotionele bergen en dalen ook vlaktes waarin we op een rustige manier door het leven kunnen verderpeddelen. Ook in de Ronde van Frankrijk zijn niet alle ritverslagen even interessant.
Misschien volgende keer meer emoties.